Kde Včielka pomáha

Včielka pomáha mnohým pedagógom (v školách) a špecialistom (v CPPPaP / CŠP / logopedických zariadeniach) na Slovensku aj mimo neho.

Vysvetlivky

Škola
Škola
CPPPaP a CŠPP
CPPPaP a CŠPP
Knižnica
Knižnica
Logopédia
Logopédia
Ostatné
Ostatné


Škola

 • 1.ZŠ V.P.Totha,Senica
 • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Námestie A. Bernoláka 378/7
 • Centrum voľného času Klokan
 • Česká a slovenská organizace Okénko CIC
 • Cirkevná spojená škola, Okružná 2062/25, Dolný Kubín
 • École Française Internationale de Bratislava
 • Educraftor Oy Ab
 • European School - Brussels III, Europska skola 3, Brusel
 • European school, Avenue du Vert Chasseur,46, Bruxelles
 • Evanjelická spojená škola, Námestie legionárov 3, Prešov
 • Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul, Saratovská 87, Levice
 • Materská škola Krpeľany
 • Materská škola sv. Filipa Neriho
 • Mgr.Patrícia Kováčová
 • Obec Hradište (Základní škola Hradište)
 • Obec Kokšov-Bakša (pre základnú školu)
 • Obec Nižná Myšľa
 • Špeciálna základná škola s materskou školou, J. Vojtaššáka 13, Žilina
 • Spojená škola internátna, Komenského 3, 06601 Humenné
 • Spojená škola internátna, Námestie Štefana Kluberta 2, Levoča
 • Spojená škola sv. Vincenta de Paul , Bachova 4, Bratislava
 • Spojená škola, Malé Tatry 3, Ružomberok
 • Spojená škola, Mierová 134, 05921 Svit
 • Súkromná základná škola FELIX, Krásnohorská 14, Bratislava
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP Kremnica
 • U troch sĺnc
 • V.I.A.C. - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
 • Základná škola , Školská 190, 900 50 Kráľová pri Senci
 • Základná škola Alexandra Dubčeka
 • Základná škola Gemerská 2, Košice
 • Základná škola Jarná 20 Žilina
 • Základná škola kráľa Svätopluka
 • Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, Košice
 • Základná škola Lúčka
 • Základná škola Ľudovíta Štúra
 • Základná škola Na dolinách 27, 911 05 Trenčín
 • Základná škola s materskou školou , Hlavná 292/82, 900 23 Viničné
 • Základná škola s materskou školou Habovka
 • Základná škola s materskou školou kardinála Alexandra Rudnaya, Považany 216
 • Základná škola s materskou školou kráľa Svätopluka Šintava
 • Základná škola s materskou školou Liesek
 • Základná škola s materskou školou Martina Hamuljaka, Oravská Jasenica 141
 • Základná škola s materskou školou Prakovce 307, 055 62 Prakovce
 • Základná škola s materskou školou Rabčická 410 Rabča
 • Základná škola s materskou školou Selec
 • Základná škola s materskou školou Slovenského učeného tovarišstva, Veľké Rovné 302
 • Základná škola s materskou školou Suchá nad Parnou
 • Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina
 • Základná škola s materskou školou svätého Gorazda, Dlhá 78, Nitra
 • Základná škola s materskou školou Trnková 1
 • Základná škola s materskou školou Udavské
 • Základná škola s materskou školou Veľká Hradná
 • Základná škola s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín
 • Základná škola s materskou školou, Školská 439/12, Dolná Krupá
 • Základná škola s materskou školou, Višňové 446
 • Základná škola s MŠ Za kasárňou, Bratislava
 • Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola, Farná 151
 • Základná škola Sitnianska 32, Banská Bystrica
 • Základná škola Sv. Vincenta
 • Základná škola Trenč
 • Základná škola Veľká Ida
 • Základná škola, Benkova 34, Nitra
 • Základná škola, Buzitka 138, Buzitka
 • Základná škola, Duklianska 1, Bánovce nad Bebravou
 • Základná škola, Hlavná ulica 81/42, Miloslavov
 • Základná škola, Krosnianska 2, Košice
 • Základná škola, Nevädzová 2, Bratislava
 • Základná škola, Petra Jilemnického 1035/2, Zvolen
 • Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice
 • Základná škola, Rejdová 43
 • Základná škola, Robotnícka 25, Zlaté Moravce, Zlaté Moravce
 • Základná škola, Saratovská ul.85, Levice
 • Základná škola, Školská 212/19, 059 92 Huncovce
 • Základná škola, Školská 235/10, Považská Bystrica
 • Základná škola, Slnečná 168/28, Námestovo
 • Základná škola, Športová 470/84, Most pri Bratislave
 • Základná škola, Zimné 96, Rudňany
 • Základná školan Janka Matúšku Dolný kubín
 • Základná umelecká škola Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, Žilina
 • Združenie rodičov pri 2.ZŠ Levice
 • ZŠ - Grundschule, Hradné námestie 38, Kežmarok
 • ZŠ Báhoň, ulica 1. Mája 3, 900 84 Báhoň
 • ZŠ Červený Kameň 228, 018 56 Červený Kameň
 • ZŠ Devínska12, Nové Zámky
 • ZŠ Gejzu Dusíka, Mierová 1454/10, Galanta 924 01
 • ZŠ J. G. Tajovského, J. G. Tajovského 1, Senec
 • ZŠ Komenského 21, Nesvady
 • ZŠ Kubranská 80, 911 01 Trenčín
 • ZŠ Kurima
 • ZŠ Lok, Hlavná 10
 • ZŠ Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava, Lamač
 • ZŠ s MŠ Dohňany, Dohňany 468
 • ZŠ s MŠ Hargašova 5, Bratislava
 • ZŠ s MŠ Helcmanovce
 • ZŠ s MŠ Vrádište 226
 • ZŠ Tupolevova 20, Bratislava
 • ZŠ Turnianska 10, 851 07 Bratislava
 • ZŠ V.Beniaka s MŠ Chynorany
 • ZŠ Veľký Lapáš
 • ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina

CPPPaP a CŠPP

 • Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie Kežmarok
 • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Šaľa
 • Centrum poradenstva a prevencie, Krpeľná 35, Detva
 • CPPPaP Bytča
 • CPPPaP Okoličianska, Liptovský Mikuláš
 • CPPPaP Pezinok
 • CPPPaP Poprad
 • CPPPaP, Zuzkin Park 10, Košice
 • CŠPP při Spojená škola, Pribinova 16/1, Malacky,
 • CŠPP pri Spojenej škole, Krátka 11, Šaľa
 • CŠPP pri ŠZŠ, Jesenského 13, Šurany
 • CŠPP Trenčín pri Spojenej škole internátnej Trenčín
 • Dialóg spol. s r.o., Vysokošpecializovaný odborný ústav pre deti s poruchami komunikačných schopností a učenia, Bratislava
 • Liečebno-výchovné sanatórium, Ľubochňa
 • SCPaP Vysoké Tatry
 • SCPPPaP Tvrdošín
 • SCŠPP Námestovo
 • SCŠPP Skalica
 • SCŠPP Trstená
 • SCŠPP, Kapušianska 2, Pavlovce
 • SCŠPP, Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica
 • Spojená škola internátna, Československej armády 183/1, Kremnica; Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
 • Súkromné centrum poradenstva a prevencie, Ulica P. Rádayho 1857/2, Lučenec
 • Súkromné centrum špeciálno pedagogického poradenstva
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie Nosko Health Prevention, Ružomberok
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, J. Švermu 2262/8, Levice
 • Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Dvory 1933/20, 02001 Púchov
 • Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Zemianske Kostoľany
 • Súkromné CŠPP Kutuzovová 32,Bardejov

Ostatné

 • ČESKO - SLOVENSKO - AFRIKA
 • Cesta Von
 • Křesťanská rómska misia (združenie)
 • Marta Ševcová
 • Rodičia škole vo Vrbovom
 • Sinaj - komunitne centrum pre rodinu